Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

litka
3345 64c9 390
Reposted fromhrafn hrafn vialandscape landscape
litka
8930 22c9 390
Reposted fromzniknac zniknac viadusz dusz

November 08 2018

litka
litka
7142 8373 390
litka
2121 bd38 390

November 07 2018

6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viabalu balu
6512 1b3d 390
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaMisha Misha

November 02 2018

litka
7111 67a9
Reposted frompastelowe pastelowe viabalu balu
litka
4141 f85d 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viabalu balu
litka
1818 2283 390
Bardziej tired niż bored, ale reszta pasuje... 
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viabalu balu
litka
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamyzone myzone
litka
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viamyzone myzone
litka
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viamyzone myzone
0734 3529 390

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
litka
Reposted fromshakeme shakeme viamyzone myzone
litka
2561 2aa5 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
litka
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamyzone myzone
litka
1158 8f84 390
Reposted fromcocomove cocomove viamyzone myzone
litka
6542 d912 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
litka
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl