Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

litka
8752 2167 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaMisha Misha
litka
5896 80ff 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMisha Misha

October 29 2018

litka
litka

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
litka
litka
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
litka
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
litka
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
litka
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
litka
litka
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka

October 28 2018

litka
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
litka
litka
litka
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
litka
0031 d8f4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

October 26 2018

litka
7155 9e51 390
Reposted fromfrotka frotka viaromantycznosc romantycznosc

October 24 2018

litka
8453 7b10 390
litka
6429 5d4c 390
litka
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viaBeLikeBlair BeLikeBlair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl