Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

litka
2314 30b3 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz

July 19 2017

litka
2224 29a7 390
Reposted fromkjuik kjuik viadusz dusz
5224 e10e 390

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

litka
Reposted fromFlau Flau viaromantycznosc romantycznosc
litka
9651 9c2c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaromantycznosc romantycznosc
litka
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
litka
8495 c64c 390
Reposted fromslodziak slodziak viaromantycznosc romantycznosc
litka
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaromantycznosc romantycznosc
litka
We wszystkich dziewczynach szukałem ciebie. Rozstawałem się z nimi bo ... bo to nie byłaś ty. My rozumiemy się bez słów. Potrafimy siedzieć razem, milcząc, a zaraz któreś z nas się roześmieje albo zrobi coś głupiego żeby sprawić drugiej osobie radość. Ja wariuję kiedy jesteś smutna i nieszczęśliwa. Ale zawsze myślałem, że na ciebie nie zasługuję. Wiesz jak to jest budzić się rano czując, że nic ci się nie chce? Że nie masz po co żyć? A potem poznajesz kogoś kto odmienia twój świat? Stajesz się lepszy, ale nie dla siebie, tylko dla niej. Chcesz być dobry, by się jej upodobać, a nawet kiedy ona tego nie cierpi, to ty jesteś sobą? Tak? Tak mam ... ona lubi cię za to ... za to, że jesteś sobą, nie udajesz nikogo. Przy niej największe głupstwo ma sens, ponieważ przez to ona się uśmiecha ... jest radosna, a ty? Triumfujesz bo udało ci się ją rozweselić. Później dochodzisz do wniosku, że poza nią świata nie widzisz. Wtedy wiesz, że to prawdziwa miłość ... To z mojego serca, o tobie ... dla ciebie. 
— Najpiękniejsze słowa jakie przyszło mi usłyszeć w życiu.
Reposted fromriseme riseme viaromantycznosc romantycznosc
litka
8674 beaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakurdebele kurdebele
litka
6576 5782 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakurdebele kurdebele
litka
3164 5efa 390
Reposted fromgreens greens viakurdebele kurdebele
litka
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viakurdebele kurdebele
litka
7031 5840 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viakurdebele kurdebele
litka
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viadusz dusz
litka
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viadusz dusz
litka
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
litka
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
litka
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viaromantycznosc romantycznosc
litka
4412 e230 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl