Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

litka
1195 0756 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusz dusz
litka
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisha Misha
litka
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaMisha Misha
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaMisha Misha
litka
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaMisha Misha
litka
3820 87d7 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMisha Misha

July 13 2017

9278 b6b6 390
Reposted fromwestwood westwood viamyzone myzone

July 12 2017

litka

July 11 2017

litka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialove-winter love-winter
litka
6307 ffd0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
litka
litka
5190 73e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
litka
9053 6058 390
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viadusz dusz
litka
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viadusz dusz
litka
2141 2dc3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
litka
7328 9dab 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
litka
6512 fa85 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
litka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialove-winter love-winter

July 10 2017

litka
7516 850c 390
9211 d686 390
Reposted fromerial erial viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl