Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

litka
5696 97d5 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
litka
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaMisha Misha
litka
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viadusz dusz
litka
Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją… Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.
I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.
— Brad Pitt
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viadusz dusz
litka
2266 e01e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
litka
3346 24db 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyzone myzone
litka
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
litka
2028 8f26 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
litka
9758 05a0 390
Reposted fromels els viadusz dusz
litka

ashprincessmidna:

I feel like I belong with them

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadusz dusz
litka
9996 2605 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadusz dusz
litka
6585 6867 390
Reposted fromcouples couples viadusz dusz
litka
2141 2dc3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
litka
7328 9dab 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz

July 04 2017

litka
0858 0864 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
litka
6108 4575 390
Reposted fromoutline outline viadusz dusz
3671 c6ad 390
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viadusz dusz
litka

July 03 2017

litka
0589 39bb 390
Reposted fromoutline outline viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl