Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

litka
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
litka
Reposted fromjasminum jasminum viaDarkAndLonley DarkAndLonley
litka
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDarkAndLonley DarkAndLonley

June 04 2017

litka
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
litka
1853 1afa 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
litka
4689 28c1 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook

June 02 2017

litka
5358 6255 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamyzone myzone
litka

May 31 2017

litka
5282 183b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
3201 f3fc 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viadusz dusz
litka
1386 85d7 390
Reposted frombeyooonce beyooonce

May 29 2017

litka
Reposted fromthetemple thetemple viadusz dusz
6381 0ebd 390
Reposted fromfreakish freakish viaMisha Misha
litka
9038 dcb5 390
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 25 2017

litka
litka
4963 bc6e 390
Reposted fromkyte kyte viamyzone myzone
litka
2722 6b87 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
3892 15ab 390
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viaClary Clary

May 22 2017

litka
6041 6e46 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone
litka
0077 be37 390
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl