Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

litka

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11.

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

2754 100c 390

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viakaisza kaisza
litka
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viakaisza kaisza

August 17 2017

litka
litka

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
litka
0688 064d 390
litka
1529 1473 390
Reposted fromohshit ohshit viaromantycznosc romantycznosc
litka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
litka
litka
6097 40e0 390

August 12 2017

litka
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaromantycznosc romantycznosc
litka
2335 aa6e 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome
litka
2717 565a 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome
litka
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
litka
3027 8fac 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc
8261 ca6a 390

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

August 10 2017

litka
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
8336 1b1f 390
litka
5587 1eab 390

August 09 2017

litka
0983 734e 390
Reposted frompugul pugul viacarameltea carameltea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl