Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

litka
0162 a2e3 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viakurdebele kurdebele
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viakurdebele kurdebele
3486 17f6 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viakaisza kaisza

October 19 2017

litka
6571 8711 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamyzone myzone
litka
2944 d439 390
Reposted fromsassenach sassenach viamyzone myzone
litka
7611 8ae7 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamyzone myzone
litka

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamyzone myzone
litka
5306 59be 390
Reposted frommoai moai viamyzone myzone
litka
2535 4ea2 390
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viamyzone myzone
litka
6046 c1f0 390
Reposted fromdivi divi viamyzone myzone
litka
Reposted fromworst-case worst-case viamyzone myzone
6325 ffe3 390
Reposted fromvanille vanille viamyzone myzone
litka

October 18 2017

litka
1260 c105 390
Reposted fromjajebie jajebie viamyzone myzone

October 17 2017

5968 2588 390

October 15 2017

litka
7791 f6bb 390
Reposted fromlookbook lookbook
litka
5270 4553 390
Reposted fromcarameltea carameltea
litka

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viaMisha Misha
2901 0274 390
Reposted frombrumous brumous viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl