Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

litka
3242 e8c5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

July 18 2018

litka
litka
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viasexlovenmagic sexlovenmagic
litka
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viasexlovenmagic sexlovenmagic
litka
litka
7928 53b4 390
Reposted fromrenirene renirene viayourheartbeat yourheartbeat
litka
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viasexlovenmagic sexlovenmagic

July 17 2018

litka
litka
Była dziwna, szalona i wybuchowa jak nadepnięta mina. 
litka
litka
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
litka
7349 da46 390
litka
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
litka
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
litka
litka
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
litka
1338 59a9 390
Reposted fromfelicka felicka viahomefromhome homefromhome
litka
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl