Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

litka
litka
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
litka

December 04 2017

litka
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
litka
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…..
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
litka
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
litka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
litka
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
litka
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
litka
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.

December 03 2017

litka
4756 8d64 390
Reposted byolvidoBrainy
litka
8204 62d5 390
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viabalu balu
litka
8508 46f5 390
6115 3619 390
Reposted frombun bun viayourheartbeat yourheartbeat
litka
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viayourheartbeat yourheartbeat
litka
Wszyscy jesteśmy trudni. Skrywamy urazy i nie mówimy o tym, co nas boli. Potrafimy latami pielęgnować wewnętrzne cierpienie. Byle tylko ktoś nas nie rozszyfrował, żeby tylko nie wyszło na jaw jak słabi i rozbici jesteśmy. Jak bardzo męczy nas stwarzanie pozorów normalności? Ile walki z samym sobą kosztują nas codzienne uśmiechy? Jesteśmy identyczni. Równie skrzywdzeni przez los i złych ludzi. Pewnie dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Bo każdy nosi w sobie żal, smutek i cierpienie. Każdy skrywa w sobie pustkę, której nie pojmuje. Nasze wnętrze to cmentarzysko porzuconych marzeń, niewykorzystanych szans i niespełnionych nadziei.
— N. z fp Z pamiętnika neurotyka
litka
1922 54d9 390
Reposted fromsouvenirs souvenirs viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl