Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

litka

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurdebele kurdebele
litka
7373 cdc4 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viabalu balu
litka
9709 e02a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
litka
1556 2c71 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabalu balu

April 21 2017

litka
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurdebele kurdebele

April 20 2017

litka
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viaClary Clary
litka
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viamyzone myzone

April 18 2017

litka
7212 dddf 390
Reposted fromoll oll viaClary Clary
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamyzone myzone
litka
Reposted fromshakeme shakeme viaMisha Misha
litka
6006 2f98 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaMisha Misha
litka
9588 fbe4 390
Reposted fromhomczi homczi viaMisha Misha

April 12 2017

litka
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMisha Misha

April 10 2017

litka
6501 323c 390
Reposted fromlittlefool littlefool viacarameltea carameltea
litka
         
Reposted frombeyooonce beyooonce
litka
2568 b7a7 390
Reposted frommzyk mzyk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
litka
6322 8fb3 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 09 2017

litka
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl